Adviesgroep Regie op ICT: ‘Zorg voor hulpmiddelen, slagkracht en toezicht’

Bij goed besturen hoort dat je regie neemt op de grote ICT-vraagstukken die ook het onderwijs raken, vindt de groep bestuurders die hierover een advies aan de PO-Raad en de VO-raad voorbereidt. Maar in veel opzichten is ICT een ‘vak apart’. Aan welke ondersteuning hebben schoolbesturen behoefte?