Commissie: ‘Voorkom scholensluiting met een duurzame aanpak’

Investeer in goede randvoorwaarden als ventilatie en voldoende leraren om scholen tijdens een pandemie open te houden. Dat schrijft een onafhankelijke commissie die de minister adviseert over het NPO. Een structurele aanpak van het lerarentekort en een veilige en goed geventileerde leer- en werkomgeving voor kinderen, jongeren en leraren zijn volgens het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) essentieel om positieve effecten van de NPO-gelden te kunnen verwachten.