Aan de slag met internationalisering met de subsidieregeling IFO 2022

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die hun onderwijs en schoolbeleid verder willen internationaliseren, kunnen hiervoor ook dit jaar gebruikmaken van de subsidieregeling ‘Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO-regeling, voorheen IPV-regeling).