Nieuwe factsheet: hoe faciliteert u de professionele ontwikkeling van leraren?

Leraren spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs. Voorwaarde voor het leveren van die kwaliteit is dat er voldoende leraren zijn, dat ze tevreden zijn met hun werk en zich professioneel (blijven) ontwikkelen. Welke rol heeft de schoolleider en welke heeft de leraar hierin?