Steun in het regeerakkoord voor een praktijkgerichte havo

In het regeerakkoord wordt de ‘techniekhavo’ genoemd in het kader van de versterking van het beroepsonderwijs. De VO-raad is blij met de steun voor de ontwikkeling van een meer praktijkgerichte havo. Ons inziens leidt dit ertoe dat leerlingen beter worden voorbereid op een beroepsopleiding en een soepelere overstap naar een dergelijke opleiding kunnen maken.