Tweede monitoring afbouw reserves samenwerkingsverbanden verzonden

Afgelopen week is de tweede monitoring voor de afbouw van mogelijk bovenmatige reserves verzonden aan alle 151 samenwerkingsverbanden in het po en vo met het verzoek deze in te vullen.