Schoolgebouw als stemlokaal bij gemeenteraadsverkiezingen?

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen hebben schoolbesturen en gemeenten op veel plaatsen oplossingen gevonden waardoor schoolgebouwen konden worden ingezet als (extra) stemlocatie. Omdat ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen veel verpleeg- en verzorgingshuizen als locatie afvallen, vragen gemeenten scholen om ruimte beschikbaar te stellen. Alle gemeentes ontvangen van de overheid (ministerie BZK en OCW) een leidraad om de mogelijkheden te benutten van schoolgebouwen als stemlokaal bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.