Lerarenregister definitief van de baan

Er komt definitief een einde aan het lerarenregister. Het in november 2021 aangenomen initiatiefwetsvoorstel van de SGP en SP hierover, is ter bekrachtiging naar de koning gestuurd. Dit heeft minister Wiersma op 17 februari aan de Tweede en Eerste Kamer laten weten. Na bekrachtiging door de koning en publicatie in het Staatsblad, zal het wetsvoorstel – waarmee alle wettelijke bepalingen over het lerarenregister uit de Wet Beroep Leraar (WBL) worden geschrapt – per 1 augustus 2022 in werking treden.