Richtlijnen voor privaat aanbod en maximering ouderbijdrage

Minister Wiersma wil ‘de normalisering van het private aanbod in het publieke onderwijs aanpakken en ontmoedigen’. Daartoe gaat hij onder andere aan de slag met het maximeren van de ouderbijdrage en het maken van richtlijnen. Dat schrijft de minister in een brief naar de Tweede Kamer. De VO-raad vindt het goed dat bestuurders en schoolleiders afwegingskaders meekrijgen voor de inzet van private partijen.