Wet Register Onderwijsdeelnemers aangenomen

Na de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van de Wet Register Onderwijsdeelnemers (WRO) op dinsdag 19 april 2022 als hamerstuk aangenomen. In artikel 23 van deze wet wordt de VO-raad aangewezen als ontvanger van gegevens uit dat register. De raad krijgt deze gegevens voor twee doelen: onderzoeksactiviteiten en ondersteuning bij de (publieke) verantwoording van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.