Adviesrapport brengt helderheid over bestuurlijke verantwoordelijkheid bij ICT

Digitalisering biedt kansen voor goed onderwijs, maar brengt ook beperkingen en risico’s met zich mee. Iets waar je je als bestuur doorgaans goed van bewust bent. Maar wat is precies de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij ICT en hoe zouden we daar als sector invulling aan kunnen geven? In opdracht van de VO-raad, PO-Raad, Kennisnet en SIVON heeft een groep van acht bestuurders uit het po en vo zich gebogen over de vraag wat nodig is om als onderwijs grip te houden op digitalisering. Hun recent opgestelde advies ‘Regie op ICT’ schetst een heldere kijk op de opgave van bestuurders bij digitalisering.