Checklists en handreikingen (school)examinering geactualiseerd

De VO-raad heeft de checklists en handreikingen (school)examinering geactualiseerd voor het schooljaar 2022-2023, evenals het zelfevaluatie-instrument schoolexaminering.