Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd

Op 5 april is de eerste ‘Kennisagenda voor het onderwijs’ gelanceerd. Voor deze agenda is gekeken welke thema’s de grootste impact hebben op de onderwijskwaliteit, en aan welke kennis nog behoefte is in de sector om met deze thema’s aan de slag te gaan. De agenda moet de komende periode zo richting bieden voor onderwijsonderzoek en kennisdeling. Op basis van de vastgestelde thema’s en kennisvragen kunnen onderwijsprofessionals en onderzoekers – zowel school- als sectorbreed – in gesprek gaan, kennis en voorbeelden delen en nader onderzoek doen.