Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022 bekend

Het kabinet heeft, net zoals in 2021, extra geld beschikbaar gesteld om medewerkers een vergoeding te geven voor de extra werklast in verband met de organisatie van een derde tijdvak en de voorbereiding van examenkandidaten om twee herkansingen te doen.