Uitgenodigd voor deelname PISA? Doe mee met uw school!

Vanaf begin april zullen ongeveer 180 scholen uit een representatieve steekproef worden benaderd om dit najaar mee te doen aan een nieuwe PISA-ronde: PISA-2022. In PISA-2022 worden in zo’n 80 landen 15-jarigen getoetst in leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen, maar ook in creatief denken en financiële geletterdheid. De VO-raad roept de scholen die uitgenodigd worden voor PISA-2022 met klem op mee te werken aan dit internationale onderzoek.